Logo Groenehart Juf-01

Schoolklas

De hulpvraag voor een schoolklas komt vaak vanuit de leerkracht, ib-er of directie. Samen gaan we om de tafel om te onderzoeken welke dingen er spelen in de groep. Een observatie in de groep is daarbij ook fijn. Soms komt het voor dat ik zelf ook een dagje kom invallen om zo te ervaren wat er speelt. Alles natuurlijk in overleg. 

Wanneer we alles goed in kaart hebben zal ik de groepshart-sessie komen geven. Dit kan verschillende keren over een bepaalde periode en met groepen in verschillende samenstellingen. 

Zo is mijn ervaring dat ik soms ook met de jongens en meiden apart nog een extra sessie doe, of met een klein clubje leerlingen waarbij iets speelt, alles naar wens van de leerkracht. De leerkracht is van groot belang tijdens deze sessies en is dan ook altijd aanwezig en onderdeel van het groepsproces.

We kennen het allemaal als leerkracht. Dat het soms in de groepsdynamiek even niet loopt zoals we zouden willen. In de 20 jaar dat ik nu voor de klas sta, waren er altijd verschillende momenten in het jaar dat ik wist: oké, nu hebben de groepsvorming en dynamiek in de groep even extra aandacht nodig. 

Want als een van de kinderen of meerdere leerlingen in de groep zich niet goed voelen, dan heeft dit invloed op de hele groep, inclusief de leerkracht. En wanneer je als leerkracht niet goed in je vel zit, dan heeft dit ook altijd zijn weerslag op de sfeer in de groep. 

Dat weten we inmiddels wel. Maar soms is het lastig om erachter te komen wat er in de dynamiek nu daadwerkelijk speelt.
Dan hebben we het over de onderstroom.

Tijdens mijn loopbaan heb ik veel verschillende opleidingen gevolgd.
Zoals:

In mijn eigen groepen heb ik deze kennis ingezet en zo kwam ik erachter hoe we de onderstroom naar boven kunnen laten komen in een groep. Deze onderstroom beïnvloedt het kloppen van het groepshart. 

Zodra we de onderstroom weten te vinden, ontstaat er weer verbinding tussen de leerlingen en de leerkracht en kan het groepshart weer natuurlijk kloppen. 

Zo deed ik bijvoorbeeld in mijn eigen groepen ‘over de streep’ en systemische oefeningen.
Inmiddels combineer ik alles wat ik geleerd en ervaren heb in mijn groepshartsessies.

Groepshartsessie

Tijdens een groepshartsessie werken we met houten materialen op een tafel in de kring. Deze sessies zijn geschikt
voor alle leerjaren van de basisschool en middelbareschool.


We werken op een veld in de klas waarin ieder kind zijn eigen plekje mag innemen. Tijdens de Groepshartsessie
komen er vaak emoties boven die een plek mogen krijgen. Hiermee leren de kinderen ook dat leren soms verdrietig
of pittig kan zijn, maar ook dat er een zucht van verlichting kan komen als alles op zijn plek valt. En dat we dit zelfs
met elkaar kunnen vieren!

Wat levert dit jou en je groep op:

Invalleerkracht

Wanneer er in de school een uitdagende groep is, kom ik graag een paar keer invallen om van daaruit zelf te ervaren
wat de groep nodig heeft. Daarna zou ik dan samen met de vaste leerkracht een Groepshartsessie kunnen doen.

Wil je meer weten, neem dan contact met mij op